FILA2004 How to do philosophy? An introduction (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Filosofisen kysymyksenasettelun ja ongelmanmuotoilun erityispiirteet
- Filosofisten käsitteiden, kantojen, argumenttien ja teorioiden luonne
- Filosofisen keskustelun rakenne ja osatekijät
- Filosofisen keskustelun suhde filosofian perinteeseen
- Filosofisen tutkimuksen suhde erityistieteisiin

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofisen työn tärkeimmät periaatteet ja käytännöt eli filosofisen keskustelun, perustelujen ja argumenttien esittämisen, tekstitulkinnan ja kriittisen kysymyksenasettelun. Hän ymmärtää filosofisen tutkimuksen tärkeimmät erityispiirteet sekä tuntee useita erilaisia tapoja toteuttaa filosofian päämääriä. Hän on saanut kokemusta filosofian käytännöistä, kuten filosofisten kysymysten muotoilusta, päätelmien ja argumenttien analyysistä sekä väitteiden perustelemisesta. Opiskelijalle syntyy alustava ymmärrys filosofisen työn suhteesta filosofian perinteeseen sekä erityistieteelliseen tutkimustyöhön.

Study materials

Vastuuopettajan vuosittain määräämä lukemisto.

Completion methods

Method 1

Description:
Ohjatut praktikum-istunnot ja -keskustelut ohjaajan määräämästä lukemistosta, aktiivinen osallistuminen praktikum-tapaamisiin
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen tehtävä, josta on sovittava erikseen.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Tentti, josta on sovittava erikseen.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching