FILA170 Logic (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Klassinen lause- ja predikaattilogiikka:
- Syntaksi
- Luonnollisen päättelyn järjestelmä; keskeisimmät käsitteet: looginen ja deduktiivinen seuraus
- Semantiikka
- Keskeiset metateoreettiset tulokset


Ydinideat logiikan filosofiasta sekä eräistä keskeisistä ei-klassisista logiikoista

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä klassisen lause- ja predikaattilogiikan keskeiset käsitteet, tuntee todistamisen käsitteen, osaa kuvata keskeiset tulokset ja lähtökohdat sekä osaa laatia loogisen todistuksen standardilogiikassa. Opiskelija myös ymmärtää, miten tärkeimmät ei-klassiset logiikat eroavat klassisesta logiikasta sekä ymmärtää logiikan tutkimuksen merkityksen filosofiselle ajattelulle. Opiskelijan odotetaan opintojakson suoritettuaan kykenevän tulkitsemaan logiikan formalismeihin tukeutuvia filosofisia esityksiä sekä osaavan käyttää filosofisessa kirjoittamisessaan hyväkseen logiikan tärkeimpiä käsitteitä ja esitystapoja. Formaaleihin esityksiin opiskelija asennoituu ennakkoluulottomasti mutta kriittisesti punniten. Logiikan opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on asiantuntijatyössä tarvittava peruskäsitys loogisesta päättelystä.

Study materials

Opettajan osoittama materiaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Luentotentti
Evaluation criteria:
Tenttipistemäärästä 50% = alin hyväksytty arvosana
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tehtäväpaketti
Evaluation criteria:
Tehtäväpaketti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching