FILA164 Epistemology (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla käsitellään kysymyksiä siitä, miten tietoteoreettinen keskustelu on kehittynyt:

- Miten tietämistä on analysoitu?
- Minkälaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja tiedon määrittelyyn ja oikeuttamiseen on esitetty?
- Mitä merkitsee totuus? Mitä kriteerejä totuudelle on esitetty?
- Miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu?
- Minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty?

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa eritellä tiedon määrittelemiseen liittyviä ongelmia
- tuntee tietoteorian peruskäsitteet sekä tiedosta esitetyt tärkeimmät teoriat
- osaa erottaa tietoteoreettisten kysymyksenasettelun (uskomukset ja niiden oikeuttaminen) metafyysisestä näkökulmasta (todellisuuden luonne)
- kykenee kriittisesti tarkastelemaan uskomusten oikeuttamiseen liittyviä ongelmia
- osaa kuvata tärkeimmät totuusteoriat

- hahmottaa tiedollisten väitteiden perusteiden vahvuuden merkityksen ja kykenee perustelemaan asiantuntijan tuottaman tiedon merkityksen.

Study materials

Opettajan jakama materiaali sekä alla lueteltu kirjallisuus.

Literature

  • Lammenranta, Markus: Tietoteoria; ISBN: 951-662-572-X
  • Grahn-Wilder, Malin (toim.): Skeptisismi. Gaudeamus. (myös e-kirjana); ISBN: 978-952-495-396-2

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %).
Evaluation criteria:
Hyväksyttävän arvosanan alin raja on 50% pisteistä.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen työ
Evaluation criteria:
Kirjallinen työ
Select all marked parts

Method 3

Description:
Tentti
Evaluation criteria:
eTentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching