ERIS4500 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

syventävien opintojen tutkielma

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toteuttaa tieteellisen tutkielman kasvatustieteiden alueeseen kuuluvasta aiheesta
- hyödyntää tieteelliseen ajattelun taitoja tutkimuksen tekemisessä
- noudattaa tutkielman toteutuksessa tutkimuseettisiä ja tieteellisen viestinnän periaatteita

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Arviointiperusteet määritellään tiedekuntaneuvoston hyväksymissä arvosanakohtaisissa arviointiperusteissa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Syventävien opintojen tutkielman työstäminen valmiiksi itsenäisesti.

Teaching