CNS-A4 The development of the competitive advantage of co-operatives (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso antaa tiedot osuuskuntien taloudellisista kilpailueduista ja niiden liiketoiminnan luonteesta yhteiskuntavastuun, talouden ja arvojen näkökulmista. Kilpailuetujen kehittäminen edellyttää erityistietämystä, historiasta, nykytilanteesta, taloushallinnosta sekä strategisesta johtamisesta osuuskuntakontekstissa. Osuuskunnat elävät muiden liiketaloudellisten organisaatioiden tavoin globalisoituvassa ja digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä. Menestyminen kilpailussa edellyttää ymmärrystä digitaalisen murroksen vaikutuksista johtamiseen ja strategiatyöhön sekä kykyä kriittiseen pohdintaan sekä tulevaisuuden visiointiin.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoiminnan periaatteiden ja arvojen näkökulmasta osuustoiminnallisen organisaation vahvuuksia ja haasteita nykyaikaisessa digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä. Opiskelijat kehittävät sekä teoreettisia että käytäntöön suuntautuvia taitoja reflektoidakseen ja kehittääkseen kilpailukykyä osuustoimintaorganisaatiossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:- selittää osuuskuntaorganisaation erityisluonteen nykyaikaisessa kilpailuympäristössä- kuvata osuuskuntaorganisaation kilpailuympäristöä lähihistorian ja nykytilanteen näkökulmista- arvioida lähitulevaisuuden kehityssuuntia kilpailuympäristössä- selittää osuustoiminnallisen organisaation yhteiskuntavastuun, arvojen ja talousnäkökulman kautta osuuskunnan liiketoiminnan erityispiirteitä- arvioida osuuskuntien kilpailuetujen kehittämistä ja merkitystä käytännön organisaatioiden kannalta tieteellisesti- ymmärtää kilpailuetu strategisena, tulevaisuuteen suuntautuvana toimintana

Study materials

Opettajan nimeämä artikkelipaketti

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching