CKSA3040 Maturity Exam (Bachelor's Degree) (0 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.


Learning outcomes

Kandidaatin kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa
  • perehtyneisyytensä kandidaatin tutkielmansa sisältöalueisiin ja hallitsevansa niiden tiiviin esittämisen
  • hallitsevansa akateemisen kirjoitustyylin
  • kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa.

Additional information

Kypsyysnäyte arvioidaan kaksiportaisella asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää, että kypsyysnäyte on hyväksytty niin sisällön kuin kieliasun puolesta. Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkastaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja.

Kypsyysnäytteestä säädetään tutkintoasetuksessa 794/2004, jonka mukaan kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa. Erinomaiseen kielitaitoon katsotaan kuuluviksi oman tieteenalan konventioiden hallinta, tekstin oikeaoppinen rakenne, käsitteiden oikeaoppinen käyttö, pohtivan ja yhtenäisen tekstin kirjoittamistaito sekä kielenhuollon normien hallinta.

Study materials

Aineopintojen kandidaatintutkielma

Completion methods

Method 1

Description:
Esseetyyppinen asiantuntijateksti, joka kirjoitetaan tenttitilaisuudessa.
Evaluation criteria:
Kypsyysnäyte arvioidaan kaksiportaisella asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää, että kypsyysnäyte on hyväksytty niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching

x

exam (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching