AKIY1012 Study and Career Planning (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelija tutustuu akateemisiin opiskelukäytänteisiin, suunnittelee opintojaan ja pohtii asaintuntijuutensa rakentumista ryhmäohjauksessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja opintosuunnitelman laatiminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä opintoihinsa liittyvää tietoa ja opiskella löytämänsä tiedon varassa tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti
- osaa asettaa lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteita
- osaa suunnitella ja valita opintojaan työelämän tarpeita huomioon ottaen
- osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
- osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
- tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja on laatinut kansainvälistymissuunnitelman.

Additional information

Kohderyhmä: tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Completion methods

Method 1

Description:
Ajoitus: ensimmäinen lukuvuosi.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja opintosuunnitelman laatiminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) ja opintosuunnitelman laatiminen.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely.

Teaching