Viestintä ja journalistiikka

Kehitä viestinnän osaamistasi, tutustu median ilmiöihin

Kuinka viestinnän keinoin vaikutetaan ja vaikututaan? Millainen on nykypäivän mediamaisema ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Millaisia vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan?

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista saat valmiuksia viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen.


Opiskele joustavasti, itsenäisesti tai ryhmässä

Opiskele viestintää ja journalistiikkaa joustavasti, pääosin etäopiskellen. Valitse perusopintokokonaisuus tai tee yksittäisiä opintojaksoja. Kursseja tarjotaan lähiopetuksena Jyväskylässä ja Helsingissä sekä verkko-opetuksena. Opintojaksoilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja, voit opiskella itsenäisesti tai ryhmässä.

Perusopinnot tarjoavat hyvät edellytykset hakeutua journalistiikan tai viestinnän opintoihin Jyväskylän yliopistoon.


Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.