TJTPER Basic Studies in Information Systems Science (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Informaatioteknologia (IT) ja digitaaliset palvelut ovat nykyisin kriittinen osa yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Samoin IT vaikuttaa lähes kaikilla elämämme osa-alueilla, silloinkin kun emme sitä välttämättä huomaisikaan. Teknologia ja sen tarjoamat mahdollisuudet kehittyvät kasvavalla vauhdilla. Osaajille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Tietojärjestelmätieteessä ollaan kiinnostuneita informaatioteknologian hyödyntämisestä niin organisaatioiden toiminnassa kuin yksilöiden arjessakin. Tavoitteena on ymmärtää tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti niiden suunnittelun ja kehittämisen sekä toisaalta käytön ja käyttäjien näkökulmista. Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen, teknologian käyttöön arjessa ja vapaa-ajalla sekä tietoturvaan liittyviin kysymyksiin.

Learning outcomes

Tietojärjestelmätieteen perusopinnoissa opiskelija tutustuu ohjelmistoihin, teknologioihin sekä niihin perustuviin tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin liittyviin mahdollisuuksiin ja problematiikkaan kokonaisvaltaisesti. Hän saa perustason valmiudet suunnitella, rakentaa ja konsultoida kestäviä, innovatiivisia ja kustannustehokkaita IT-ratkaisuja, jotka tukevat niin organisaatioiden kuin yksilöidenkin tarpeita ja mahdollistavat uudenlaisia toimintatapoja. Opiskelijalla on valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä asiakkaan ja toimittajan rooleissa sekä tulkkina näiden välillä. Opiskelijalla on käytännön valmiuksia muun muassa ohjelmointiin, tietohallintoon ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvissä tehtävissä toimimiseen.

Structure

Select all (25+ cr)