TJTKAYKOK Information systems in user organizations module (20+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Yritysten ja organisaatioiden toiminta on nykyisin riippuvaista informaatioteknologiasta ja siihen liittyvistä palveluista. Useimmat informaatioteknologiaa toiminnassaan hyödyntävistä organisaatioista ovat käyttäjäorganisaatioita, jotka eivät itse kehitä käyttämiään tietojärjestelmiä ja teknologiaratkaisuja. Näissä organisaatioissa keskeistä osaamista on kyky arvioida, hankkia, käyttöönottaa, hallita ja soveltaa tietojärjestelmiä, teknologioita ja niiden muodostamaa monimutkaista kokonaisuutta niin, että se parhaalla tavalla palvelee liiketoiminnan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tietojärjestelmät käyttäjäorganisaatioissa -moduuli tarjoaa opiskelijalle järjestelmä-, tieto- ja teknologiapääomien suunnitteluun, operointiin ja johtamiseen liittyvää monipuolista tutkimusperustaista ja ajankohtaista osaamista sekä työvälineitä.

Structure

Select all (20 cr)