TIESYVERI Advanced Studies in Mathematical Information Technology (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Lähetä lyhyt, vapaamuotoinen hakemus tietotekniikan koulutussuunnittelijalle (tie-opintoasiat@jyu.fi). Perustele miksi haluat ja/tai tarvitset suorittaa ko. kokonaisuuden.

Description

Tietotekniikka on tärkeä osa-alue missä tahansa työssä ja sitä tarvitaan työelämässä riippumatta siitä, mitä pääainetta yliopisto-opinnoissa on luettu. Muut kuin IT-tiedekunnan opiskelijat voivat vapaasti lukea tietotekniikkaa sivuaineenaan.

Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, hyvinvointiteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä.

Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri systeemejä ja laitteita suunnitellaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa, luonnontieteellisessä mallintamisessa ja suurten tietoaineistojen analyysissä.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti
tietotekniikan osaamisalueeseen sisältyvän erityisalueen, jota hän osaa
soveltaa ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin. Hänellä on
yleisnäkemys tietotekniikasta sekä kyky tuottaa uutta tietoa ja
valmiudet toimia asiantuntijana ja kehittäjänä erityisalueellaan.

Additional information

Opinto-oikeus haettava erikseen.

Structure

Select all (60+ cr)