TAH101KOK Survey of material cultural heritage (15+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Moduulissa perehdytään materiaalisen kulttuuriperintötiedon olemukseen, hallintaan ja käyttöön. Moduulissa tarkastellaan organisaatioiden ominaispiirteiden ja mahdollisten lakisääteisten tehtävien vaikutuksia kulttuuriperintötiedon sisältöihin, historialliseen rakentumiseen, tutkimukseen ja asiantuntijatyöhön.

Moduuli antaa ammatilliset valmiudet kulttuurihistoriallisen aineiston inventointiin ja luettelointiin sekä rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitysten laatimiseen.

Moduuli koostuu kolmesta kaikille yhteisestä pakollisesta jaksosta. Lisäksi opiskelija voi valita 0-15 op täydentäviä opintoja.

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija

hallitsee kulttuuriperintötiedon rakentumisen ja osaa tulkita kulttuuriympäristö- ja kulttuuriperintötietoa eri konteksteissa.

ymmärtää rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitysten vaatimukset tutkimuksen, lainsäädännön ja asiantuntijuuden kannalta ja hallitsee selvitysten valmistelun ja laadinnan

hallitsee kulttuurihistoriallisen aineiston inventoinnin ja aineiston luetteloinnin itsenäisesti käytännön kenttätyössä. 

Structure

Select all (15+ cr)