Suomi toisena ja vieraana kielenä

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja yleisestä opintojen suunnittelusta:
Koulutuspäällikkö Muru Linjala

Kysy opettajankelpoisuuksista, S2-perus- ja aineopintojen opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta:

Yliopistonopettaja Marja Seilonen

Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä sinua auttavat kunkin opintojakson opettajat (ks. yhteystiedot alla).

S2-perusopintojen jaksokohtaiset opettajat

Opintojakso

opettaja(t)

SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I

Mailis Salo

SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II

Mailis Salo

SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

Titta Hänninen

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen

Titta Hänninen opetus, Noora Tengvall tehtävät

STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt

Noora Tengvall

S2-aineopintojen jaksokohtaiset opettajat

OPINTOJAKSO

opettaja(t)

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen

Noora Tengvall

STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen

Marja Seilonen, 1.4.24 alkaen Nina Reiman

STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita

Marja Seilonen opetus, Elina Nurminen tehtävät (elina.a.nurminen@jyu.fi)

STKE111 Suomi opittavana kielenä

Marja Seilonen opetus, Noora Tengvall tehtävät

STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa

Marja Seilonen opetus, Titta Hänninen tehtävät

STKE113 Kielitaidon erityiskysymyksiä

Marja Seilonen

STKE123 Suomen kielen taidon arviointi

Marja Seilonen opetus, Noora Tengvall tehtävät

STKE129 Kielitietoinen koulutus

Elina Nurminen (elina.a.nurminen@jyu.fi)

KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka

Kirsi Nikulainen