Suomen kieli

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta:
Koulutuspäällikkö Muru Linjala

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Mailis Salo, suomen kielen perusopinnot
Marja Seilonen, suomen kielen aineopinnot


Suomen kielen perusopintojen jaksokohtaiset opettajat


Opintojakso

opettaja(t)

SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I

Mailis Salo, Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II

Mailis Salo, Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot

Mailis Salo

SKIP3036 Tekstinhuolto ja tekstilingvistiikka

Mailis Salo

SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)


Suomen kielen aineopintojen jaksokohtaiset opettajat


opettaja(T)

SKIA2015 Kehittyvä kieli

syksy 2022 Irene Hallamäki (irene.m.hallamäki@jyu.fi) kevät 2023 Anna Kaikkonen

SKIA216 Kielioppien äärellä

Marja Seilonen, muuttuva kielikäsitys ja kieliopit -osio Nina Reiman

SKIA4003 Kieli muuttuvissa yhteisöissä

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

SKIA602 Suomi toisena kielenä

Nina Reiman (opetus), Noora Tengvall (noora.e.tengvall@jyu.fi ; tehtävät)

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen

kevät 2023 Anna Kaikkonen

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Marja Seilonen

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

Marja Seilonen

SKIA305 Asiantuntijan tekstitaidot

Mailis Salo

SKIA3003 Tekstien ja tekstilajien tutkimus

Mailis Salo

SKIA6009 Kielen omaksuminen

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi

SKIA402 Nimistö

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

SKIA067 Suomen kielen päivitystehtävät

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)