Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia tarkastella nuoruutta ilmiönä nyky-yhteiskunnassa.

Nuorisotutkimus on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuskohteena on nuoruus ja siihen liittyvät ilmiöt. Monitieteisenä alana nuorisotutkimus sisältää monenlaisia lähestymistapoja. Psykologia tutkii nuoruutta hiukan eri tavalla kuin kasvatustieteet tai sosiologia, eikä nuorisotutkimusta olekaan helppo pakata mihinkään selkeään muottiin. Tätä kirjavaa tutkimuskokonaisuutta ja erilaisia lähestymistapoja yhdistää siis lähinnä yhteinen kiinnostuksen kohde: nuoruus ja nuorten tapa olla ja elää.

Nuorisotutkimuksen tutkimuskohteista ns. kestosuosikkeja 1960-luvulta lähtien ovat olleet nuorisokulttuurit (rock-kulttuuri, kulutus, tyylit, pukeutuminen, alakulttuurit jne.) ja koulu, koska nuoret viettävät suuren osan aikaansa formaalin koulutuksen piirissä. Myös perhesuhteet ja suhteet vanhempiin ovat olleet pitkään mielenkiinnon kohteena. Uusimpia tutkimuskohteita ovat nuoret ja internet, samoin kuin monikulttuuristuva nuoruus. Monikulttuurisuutta tarkastellaan mm. identiteetin rakentamisen ja nuorisokulttuurien perspektiivistä. Niin ikään tyttökulttuurit ja sukupuolen merkitys ovat yhä enenevässä määrin nuorisotutkimuksen kohteina.

Nuorisotutkimuksen perusopinnot perehdyttävät nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena. Näissä opinnoissa tutustut nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen, keskeisiin käsitteisiin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena. Nuoruutta tarkastellaan suhteessa esimerkiksi kouluun, mediaan ja nyky-yhteiskunnan muodostamiin haasteisiin.

  • Tähtäätkö luokanopettaja- tai varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen tai tarvitsetko hyödyllisen ja yleissivistävän sivuaineen tutkintoosi?
  • Työskenteletkö kasvatus-, terveys-, sosiaali-, opetus-, koulutus- tai ohjaustyön parissa vai tähtäätkö noihin työtehtäviin?
  • Haluatko lisätietoa ja eväitä nuorten oppimisesta, ohjaamisesta, elämänpiireistä, kehityksestä ja kasvatuksesta?
  • Tarvitsetko teoreettisia välineitä ja tieteellisiä näkökulmia käytännön kentälle? Haluatko kehittää asiantuntijuuttasi?
  • Onko tiedossa välivuosi lukion jälkeen?

Ilmoittaudu milloin vain lukuvuoden aikana, ja etene omaan tahtiisi oppimistehtäviä tekemällä.
Lue Lauran opiskelijatarina:

Lue elämänmakuinen opiskelijatarina Laura Eskolasta, joka on opiskellut nuorisotutkimusta ja kasvatustieteitä avoimessa yliopistossa ja on nyt päässyt opiskelemaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen.

”Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa nuorten kinkkinen asema tässä yhteiskunnassa. Heitä kohtaan on paljon vaatimuksia ja toiveita, mutta heillä itsellään on vain vähän valtaa vaikuttaa asioihin”, Laura kertoo.