MTE1KOK Taideterapian käytäntöjä ja teoriaa (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Taideterapian käytäntöjä ja teoriaa -moduuli keskittyy taideterapian teoreettisiin, menetelmällisiin ja tutkimuksellisiin perusteisiin ja lähtökohtiin. Moduulin ytimessä ovat musiikki-, tanssi-liike- ja kuvataideterapia. Moduuli rakentuu luento-opetuksesta, kokemuksellisista työpajoista sekä itsenäisestä työskentelystä sisältäen oppimispäiväkirjojen ja oppimistehtävien laatimista sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden hyödyntämistä.

Learning outcomes

Moduulin kurssit suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää eri taideterapiamuotojen yhteisiä rajapintoja, mutta hahmottaa myös niiden ominaispiirteitä

- ymmärtää taideterapioita ammattillisena toimintana suomalaisessa toimintaympäristössä tähdäten kokonaiskuvaan, joka rakennuselementtejä ovat käytäntö, teoria ja tutkimustoiminta

- on saanut kykyjä arvioida ja tehdä päätöksiä koskien omia tulevia aktiviteettejaan taideterapian kontekstissa.

Structure

Select all (15 cr)