MSLAINERI Intermediate Studies in Museology as Optional Studies (45 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää museologiaan ja kulttuuriperintötutkimukeen heritologiaan liittyvän tieteellisen keskustelun päälinjoja
  • osaa selittää museologian ja heritologian alalla usein käytettyjä teoreettisia näkökulmia ja niiden käytännön sovelluksia
  • osaa jäsentää omia kiinnostuksen kohteitaan museologian ja kulttuuriperintötyön kentässä
  • hallitsee tiedonhaun perusteet ja osaa soveltaa haettua tietoa omaan aiheeseensa
  • osaa analysoida oman museologisen osaamisensa vahvuuksia ja osaa soveltaa niitä käytännön museotyössä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Structure

Select all (45 cr)