MATTALKOK Mathematical studies for economists (15+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Moduuli koostuu taloustieteilijöille soveltuvista matematiikan ja tilastotieteen opintojaksoista. Opintojaksot liittyvät pääosin satunnaisuuden matemaattiseen teoriaan, stokastiikkaan. Moduulin vähimmäislaajuus on 15 op.

Learning outcomes

Opiskelija osaa yhdistää reaalimaailman ilmiöitä eksakteihin matemaattisiin malleihin ja pystyy arvioimaan niitä analyyttisesti. Lisäksi hän ymmärtää stokastiikan ja simuloinnin roolit tiettyjen tulevien tilanteiden arvioimisessa.

Description of prerequisites

Opiskelijan oletetaan tuntevan joukko-opin alkeita sekä raja-arvon ja potenssisarjojen ominaisuuksia. Siksi moduuli on suositeltavaa suorittaa kurssien JSBY1220 Talousmatematiikka 1 ja JSBY1230 Talousmatematiikka 2 jälkeen. R-kurssilla tilastotieteen perusteiden tunteminen on hyödyksi ja opintojaksolla MATS3280 Rahoitusteorian jatkokurssi oletetaan todennäköisyysteorian hyvä hallinta.

Structure

Select all (15+ cr)