MATSYVERI Advanced Studies in Mathematics as Optional Studies (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kokonaisuudessa laajennetaan ja syvennetään aineopintokokonaisuudessa hankittua osaamista, tietoja ja taitoja. Vahvistetaan yksi- ja moniulotteisen analyysin osaamista tutustumalla mittateoriaan ja kompleksianalyysiin. Syvennetään analyysin lisäksi jonkin muun matematiikan osa-alueen osaamista. Vahvistetaan matemaattisen tekstin luku- ja kirjoitustaitoa kirjoittamalla tutkielma sisältäen jonkin matematiikan osa-alueen määritelmiä, käsitteitä ja teoriaa todistuksineen.

Learning outcomes

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee mittateorian ja kompleksianalyysin peruskäsitteet ja perusteorian sekä osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti. Opiskelija hallitsee analyysin lisäksi myös jonkin muun matematiikan osa-alueen perusteorian. Hän osaa hankkia, arvioida ja soveltaa matematiikkaa koskevaa tieteellistä tietoa sekä laatia tieteellisen tutkielman.

Description of prerequisites

Matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuudet vähintään yht. 60op

Structure

Select all (60+ cr)