Terveystieteiden metodiopinnot

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Heli Tyrväinen (aineopinnot, tutkintotavoitteinen opiskelu ja terveyskasvatus)
Heikki Kivistö (tutkintotavoitteinen opiskelu, fysioterapia ja liikuntalääketiede)
Päivi Eskola (tutkintotavoitteinen opiskelu, gerontologia)

Mikäli sinulla on aiempi opisto-tai amk-tutkinto, tutustu terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville suunnattuihin opintoihin.