Liikuntapsykologia

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Opiskelijalla on mahdollista anoa sellaisen opintojakson hyväksilukua, jonka katsoo suorittaneensa aikaisemmissa opinnoissaan. Avoimessa yliopistossa ei myönnetä osakorvaavuuksia.

Avoimen yliopiston AHOT-prosessi muuttui 1.8.2022 alkaen. Opiskelijan ei tarvitse enää ilmoittautua hyväksiluettavalle opintojaksolle, vaan sen sijaan hakemuksesta maksetaan käsittelymaksu.

Liikuntapsykologian opinnoissa hyväksilukua voi saada ainoastaan suoritetuista liikuntapsykologian opinnoista. Esimerkiksi psykologian tai liikuntapedagogiikan opinnoilla ei voi saada hyväksilukua liikuntapsykologian opinnoista.

Liikuntapsykologian opintojen korvaaminen edellyttää, että kaikki alla mainitut kriteerit toteutuvat:

  • opinnot vastaavat sisällöltään korvattavia opintoja
  • opinnot ovat samantasoisia (samalla EFQ-tasolla) kuin korvattavat opinnot
  • opinnot ovat alle 10 vuotta sitten suoritettuja

Hakemukset katsotaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen koulutusten ja kurssien monimuotoisuuden sekä esim. oppilaitoksissa tai yliopistoissa suoritettujen tutkintojen erilaisuuden vuoksi.

Hyväksiluvun saaminen edellyttää, että hakijalla on esittää selkeät dokumentit ja yksityiskohtaiset kuvaukset:

  • ko. aihealueen opintojen suorittamisesta, ja
  • opintojen tavoitteista, sisällöistä, saavutetusta osaamisesta, kirjallisuudesta ja laajuudesta sekä niiden riittävyydestä verrattuna korvattaviin opintoihin

Ohjeet korvaavuuksien hakemiseen (HelpJYU-palvelu)

Tutustu myös tarkemmin JY:n AHOT -periaatteisiin.