LLTKOKPER Study Module in Physical Activity, Sport and Health (16 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Liikuntalääketieteen perustason moduuli on suunnattu kaikille liikuntalääketieteestä kiinnostuneille opiskelijoille.

Learning outcomes

Liikuntalääketieteen perustason moduulin suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin
  • kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
  • arvioida liikuntaan ja urheiluun liittyviä riskejä
  • kuvata urheilijan terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja urheiluvammojen perusteita
  • kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteitä
  • arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia
  • selittää sydän-, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet
  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

Description of prerequisites

Vaaditut edeltävät opinnot on ilmoitettu opintojaksojen esitiedoissa. 

Additional information

Mikäli moduulin opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan. on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa opintojakso on pakollisena osana.

Structure

Select all (16 cr)