KAOAIN Intermediate Studies in Commercial Law (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kauppaoikeuden aineopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tietoa yritystoiminnan eri osapuolten oikeuksista, velvollisuuksista ja oikeudellisista vaihtoehdoista taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa vastuita ja oikeudellisia seuraamuksia aiheuttavat tilanteet
- osaa hakea tietoa aihetta koskevasta lainsäädännöstä ja eri oikeuslähteistä
- osaa toimia lain vaatimalla tavalla yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi

Description of prerequisites

Muiden kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tulee ennen aineopintojen suorittamista suorittaa Kauppaoikeuden perusopinnot (25 op) tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla 3 eli Hyvä. 

Structure

Select 35 cr / 63 cr