FYSKOK The Know-How of Teaching Physics (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

  • FYSS8300 Fysiikan historia (5 op)

  • FYSS8320 Koulufysiikka ja fysiikan opettaminen (5 op)

  • FYSS8310 Demonstraatiokurssi (5 op)

  • FYSS8340 Työelämähankkeen simulointi (5 op) 

Learning outcomes

Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa keskustella fysikaalisen tiedon luonteesta ja siitä, kuinka nykyinen fysikaalinen tieto on rakentunut

  • osaa kuvailla fysiikan eri osa-alueita ja niiden merkitystä luonnontieteiden kokonaisuudessa

  • tuntee tavallisimmat koulussa esiintyvät oppilaiden virhekäsitykset ja osaa suunnitella opetuksen virhekäsitysten minimoimiseksi

  • tuntee monia käyttökelpoisia demonstraatioita ja oppilastöitä

  • osaa suunnitella uusia fysiikan demonstraatioita, oppilastöitä peruskoulu- ja lukiotasoille

  • osaa toteuttaa ja ohjata yhteistoiminnallisia hankkeita ja projekteja 

Description of prerequisites

Lukion fysiikan laajojen opintojen vahva osaaminen. Kandidaattitason tiedot fysiikasta tai jostakin muusta luonnontieteesä ovat suositeltavia.

Additional information

Temaattinen moduuli on suunnattu ensisijaisesti opettajille, jotka haluavat päivittää luonnontieteiden ja etenkin fysiikan opettamisen pedagogista tietoutta ja saada vinkkejä ja kokemuksia käytännön opetustyöhön.

Structure

Select all (20 cr)