YKPM5001 Special Issues in Social and Public Policy 1 (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Vuosittain vaihtuvia kursseja yhteiskuntapolitiikan erityiskysymyksistä.

Description

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskuntapoliittisen ajattelun ja toiminnan tapoja sekä erilaisten yhteiskuntapolitiikan alueiden erikoisluonnetta.


Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen erityiskysymyksiä.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot:

yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot

Study materials

Kontaktiopetuksessa jaettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely ja/tai kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn ja/tai kirjallinen tehtävä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching