YKPA2012 Welfare State (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana perehdytään hyvinvointivaltion perusteisiin, sen kehityskulkuihin ja erilaisten hyvinvointimallien typologisointeihin. Jaksolla tutustutaan sosiaalipolitiikan perinteisiin ja uusiin riskiryhmiin, tuotannontekijöihin ja tukirakenteisiin. Huomiota kiinnitetään myös hyvinvointivaltion nykyisiin haasteisiin sekä aiheesta käytävään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata hyvinvointivaltion synty- ja kehitysmekanismit, sekä pystyy vertailemaan hyvinvointimallien eroja. Hän osaa myös tunnistaa hyvinvointivaltioiden keskeiset instituutiot, sekä arvioida kriittisesti hyvinvointivaltion kehitystä, kestävyyttä, oikeutusta ja ajankohtaisia poliittisia ilmiöitä.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Study materials

Lukumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.


Kirjallisuus lueteltu alla.

Literature

  • Julkunen, R.: Muuttuvat hyvinvointivaltiot (ISBN 978-951-39-7146-5)
  • Bonoli, G., & Natali, D. (eds.): The politics of the new welfare state. (ISBN 978-019-964-524-4)
  • Pierson, C., Castles, F. G. & Naumann I. K. (eds.): The Welfare State Reader, 3rd ed. (ISBN 978-0-745-66368-5)

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, tentti ja / tai kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching