YKPA2011 Social and Public Policy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso tarjoaa johdatuksen ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin tarkastellen yhteiskuntapolitiikan erityispiirteitä ja suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Lisäksi opintojaksolla käsitellään yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teoriaperinteitä, nykysuuntauksia sekä tärkeimpiä ajankohtaisia haasteita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään yhteiskuntapolitiikan historiallisen kehityksen sekä hahmottaa sen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa kuvata yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tutkimuskohteita.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Study materials

Luentomateriaali ja muu lukumateriaali ilmoitetaan erikseen.


Kirjallisuus lueteltu alla. 

Literature

  • Jaakkola, R. Kainulainen, S. & Rahkonen, K. (toim.) Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. (978-951-37-5469-3)
  • Kestilä, L. & Karvonen, S. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2018. (ISBN 978-952-343-256-7
  • Rahkonen, K. & Eräsaari, R. (2001) Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan: Yrjö-Koskisesta Heikki Warikseen. (ISBN 951-662-827-3)

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, tentti ja / tai kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching