YKPA165 Government and Forms of Governance (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso tarjoaa johdatuksen hallintojärjestelmään sekä julkista hallintoa koskevaan tutkimukseen kattaen eri hallintotasot paikallishallinnosta globaaliin hallintaan. Opintojaksolla käsitellään myös hallinnon eri tasojen vuorovaikutusta sekä julkissektorin, järjestösektorin ja markkinasektorin välisiä suhteita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hallintoa ja hallintaa koskevat peruskäsitteet sekä paikallisen, alueellisen, kansallisen, Euroopan unionin ja globaalin tason hallinnon ja hallinnan keskeiset toimijat ja niiden roolit yhteiskuntapolitiikassa.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Study materials

Tentittävä lukumateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.


Kirjallisuus lueteltu alla.

Literature

  • Bevir, M. (ed.): The SAGE Handbook of Governance. (ISBN 978-144-620-975-2)
  • Miller, P. & Rose, N.: Miten meitä hallitaan. Suom. Risto Suikkanen (ISBN 978-951-768-253-4)
  • Nyholm, I. et al Julkinen hallinto Suomessa (ISBN 978-951-885-382-7)
  • Pollitt, C.& Bouckaert, G: Public management reform : a comparative analysis : new public management, governance, and the neo-Weberian state (ISBN 9780191618710)
  • Virtanen, P., Stenvall, J. & Rannisto, P.H.: Tiedolla johtaminen julkishallinnossa (ISBN 978-951-44-9755-1)

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, tentti ja / tai kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching