YJOS5110 Topical Issues in Management (2–6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssi on vaihtuva-alainen ja sillä lähestytään johtamiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja laaja-alaisesti. Kurssilla opettaa vieraileva tai henkilökuntaan kuuluva opettaja, joka ilmoitetaan vuosittaisesti syys-tai kevätlukukauden alussa., samalla ilmoitetaan myös asiasisältö. Kurssia ei järjestetä vuosittain, mikäli kurssi järjestetään, siitä tiedotetaan erikseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja tietää kurssin aiheena olevan johtamisen alueen syvällisesti
- osaa arvioida kurssin aiheena olevan johtamisen alueen merkitystä johtamisen oppialan kokonaisuudessa
- osaa mahdollisesti soveltaa kurssin aiheena olevaa tematiikkaa omaan johtamistyöhönsä

Recommended prerequisites

Study materials

Kirjallisuus: Artikkelit luennoitsijan ilmoituksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching