YJOS4210 Organization Theories and Leadership (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen vaatii syvällista tietoutta. Organisaatioteorioiden tuntemus viitoittaa tietä tähän.

Description

Johtaminen ja johtajuus oppialana organisaatioteorioiden kontekstissa. Johtamisoppien evoluutio. Valta organisaatioissa ja johtamisessa. Kriittinen johtamistutkimus. Muutos ja integraatio organisaatiossa. Diversiteetti työyhteisössä.  Työhyvinvointi oppina ja käytäntönä. Vaihtuvia teemoja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Nimetä keskeiset johtajuus- ja organisointiteorioiden  keskustelut ja diskurssit.
- Analysoida em. pohjalta uudempaa johtamistutkimusta.

Additional information

Kurssilla opettaa useita eri luennoitsijoita. Luennoitsijat ja teemat voivat vaihtua vuosittain siitä mitä on mainittu kohdassa asiasisältö.

Ensimmäisellä  luennolla ilmoitetaan täsmennykset suoritustapoihin, opetusmuotoihin yms. muu tarpeellinen lisäinfo sekä luodaan lyhyt katsaus kurssisisältöön. Osallistumisvelvoite (paikallaolo) luentojen osalta on 50 % luentojen kokonaismäärästä.

Description of prerequisites

Johtamisen pakolliset aineopinnot on oltava suoritettuna.

Study materials

Ahonen, A. (2001), Organisaatio, johtaminen ja edistyksen puhekäytännöt – liikkeenjohdollisen tiedon kentät, kerrostumat ja kulttuurinen paikka. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa, jollei muuta ilmoiteta niin tentti, jossa tentitään luennot ja Ahosen kirja.
Evaluation criteria:
On ilmoitettu Moodlessa
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arvosana määräytyy tentin perusteella
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille min. 50 % ja tentin suorittaminen hyväksytysti

Teaching