YJOS3130 Specializations in Strategic Management (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Syväsukellus strategiaan omaa asiantuntijuutta kehittäen

Description

Esseekirjoitelma valittua strategisen johtamisen erityisaluetta koskien. Sisältö ja fokus sovitaan tapauskohtaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suorituksen myötä opiskelija syventäntää erityisosaamistaan valitsemaltaan strategisen johtamisen erityisalueelta. Tarkasteltavalla Ilmiöllä tulee olla vahva strategiakykentä, muutoin tarkasteltavan ilmiön/aihepiirin valinta on vapaa.  

Study materials

Erikseen tapauskohtaisesti opiskelijan ja opettajan yhdessä sopima materiaalipaketti. Strategiakirjallisuutta ja -artikkeleita valittuun strategisen johtamisen erityisalueeseen liittyen.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Esseekirjoitelman sisältö
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallinen suoritus
Study methods:

Opiskelijan itsenäinen esseesuoritus. Esseesuorituksen laajuus ja vaatimustaso määräytyy opintopistemäärän mukaan.

No published teaching