YFIY1113 Work-based Learning (1–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Aiemman työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai yliopiston ulkopuolisten luottamustoimien hyväksilukeminen tutkintoon.

Description

Sisältö

Työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai yliopiston ulkopuolisessa luottamustoiminnassa hankitun osaamisen hyväksilukeminen osaksi suoritettavaa tutkintoa.


Suoritustavat

Työelämässä hankittu osaaminen sekä oppimisen osoittaminen dokumentein.


Suoritusohjeet

Kirjallisessa dokumentissa on pyrittävä kuvaamaan, mitä osaamista opiskelija on työelämässä saanut. Dokumentissa tulee lisäksi kuvata lyhyesti työpaikka ja työhistoria. Työtodistukset on oltava liitteenä.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet opintopisteiden anomiseksi työelämässä hankitun osaamisen perusteella löytyvät laitoksen opiskelusivuilta.


Learning outcomes

Opiskelija osaa sanoittaa työelämässä hankittua osaamistaan sekä peilata sitä laitoksella annettavaan opetukseen ja muihin opintoihinsa. Opiskelija tunnistaa työelämässä saavuttamansa asiantuntijuuden osana tutkintonsa tarjoamaa asiantuntijaidentiteetin kokonaisuutta.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu vain YFI-laitoksen opiskelijoille.


HUOM! Yliopiston luottamustoimista myönnettävät opintopisteet rekisteröidään omalla koodillaan. Ohjeet tiedekunnan verkkosivulla

Completion methods

Method 1

Description:
Työelämässä hankittu osaaminen sekä oppimisen osoittaminen dokumentein.
Evaluation criteria:
Opintojakson arviointimateriaali koostuu ainakin opiskelijan laatimasta kuvauksesta työtehtävistä ja oman osaamisen kehittymisestä sekä työtodistuksesta. Annettaviin opintopisteisiin vaikuttaa työhistoria ja työn vaativuus ja vastuut.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching