YFIY1112 Exploring work-life (1–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntatieteiden ja filosofian alojen työelämään ja pohditaan koulutuksen kartuttamaa työelämäosaamista sekä harjoitellaan oman osaamisen kirjallista esittämistä.


Suoritustavat

Osallistuminen luennoille, harjoitustöihin, työpajoihin tai yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin työpajoihin ja raportin kirjoittaminen ja hankitun osaamisen kirjoittaminen portfolioon.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee entistä paremmin yhteiskuntatieteellisen koulutuksen aseman suomalaisessa koulutuskentässä;
  • tietää alan koulutuksella saavutettavat keskeiset työelämätaidot;
  • on tutustunut yhteiskuntatieteilijöille sopiviin työtehtäviin;
  • tunnistaa ja osaa entistä paremmin kuvata omat kiinnostuksen kohteensa työmarkkinoilla.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu vain YFI-laitoksen opiskelijoille

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen luennoille, harjoitustöihin, työpajoihin tai yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin työpajoihin ja raportin kirjoittaminen ja hankitun osaamisen kirjoittaminen portfolioon.
Evaluation criteria:
Hankitun tiedon soveltuvuus opiskelijan omaan urasuunnitteluun portfoliokuvauksen perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish, Swedish
No published teaching