YFIP250L Critical Thinking and Scientific Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Lukiotarjonta

Description

- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi

- Ajattelun vinoumat ja virheet

- Kriittinen ajattelu

- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kriittisen ajattelun luonteen, kohteet ja muodot. Hän kykenee tasapainoisesti osallistumaan tieteelliseen keskusteluun, osaa muodostaa ja punnita argumentteja. Opiskelija tunnistaa tavanomaiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot, ja hahmottaa kielen merkityksen kommunikaatiossa. Opiskelija myös tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet ja vinoumat. Opiskelijalla on asianmukainen käsitys tieteellisestä ajattelusta tutkimusprosessin eri vaiheista. Opiskelijalla osaa analysoida ja arvioida tavanomaisia argumenttityyppejä. Opiskelija hahmottaa argumentaatiotaitojen, kriittisten analyysi- ja arviointitaitojen merkityksen asiantuntijan perustaitoina, ja ymmärtää kuinka asiantuntija kommunikoi rationaalisesti.

Additional information

Luentopäiväkirja

Study materials

Opettajan osoittama materiaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Luentopäiväkirja
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching