YFIM8008 Complementary Course in Own Specialisation 3 (1–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opiskelija osallistuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijoille tarkoitettuihin lukukausittain vaihtuviin opintojaksoihin tai seminaareihin. Lisäksi suorituksen voi saada osallistumalla muualla omiin opintoihin soveltuvaan opetukseen, seminaariin tms.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee oman alansa tutkimuksen ja tutkittavat ilmiöt entistä paremmin. Hänen teoreettismetodologiset taitonsa kehittyvät. Hän harjaantuu suullisessa ja kirjallisessa kommunikaatiossa. Hänen valmiutensa harjoittaa oman alansa työtehtäviä kasvavat.

Completion methods

Method 1

Description:
Raportin kirjoittaminen ja hankitun osaamisen kirjaaminen portfolioon.
Evaluation criteria:
Tutkimukseen perustuvan tiedon sekä akateemisten taitojen kehittyminen raportin ja portfoliokuvauksen perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching