YFIM8006 Miscellaneous research method studies (1–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Erilaisia sisältöjä kurssitarjonnasta riippuen. Tämä on kurssi, jolle voidaan hyväksilukea muualla suoritettuja erillisiä menetelmäkursseja.

Description

Erilaisia sisältöjä kurssitarjonnasta riippuen. Tämä on kurssi, jolle voidaan hyväksilukea muualla suoritettuja erillisiä menetelmäkursseja. JYUssa suoritettujen kurssien koodia ei vaihdeta, vaan opintojaksot sisällytetään tutkintoon sillä koodilla kuin ne on suoritettu. Tällä koodilla YFI voi järjestää omia erillisiä menetelmäopintoja.

Learning outcomes

- Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kurssilla opetetun menetelmän / menetelmät.

- Opiskelijan menetelmäosaaminen laajentuu, kehittyy ja täydentyy.

- Opiskelijan valmiudet opinnäytetöiden tekemiseen vahvistuvat, koska hän ymmärtää entistä paremmin menetelmällisten valintojen merkitykset ja vaikutukset tutkimuksen tekemiselle.

- Opiskelija pohtii menetelmäosaamista työelämätaitona.

Study materials

Ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritustavat vaihtelevat kurssikohtaisesti.
Evaluation criteria:
Arviointiperusteet määritellään suoritettavilla kursseilla. Korvaavuus on mahdollista, mikäli suoritetulla kurssilla on arvioitu opiskelijan kehittymistä aiemmin mainittujen osaamistavoitteiden osalta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching