YFIM8003 Summer Course (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Seminaarikeskustelu, tieteellinen esitelmä, esseen kirjoittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt johonkin opintosuuntansa pakollisen opintojakson sisältöihin. Seminaarin jälkeen opiskelijalla on perustaidot tieteellisen esitelmän pitämisessä ja keskustelussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching