YFIA2003 Social and political theory II – how to use theories? (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskuntateorioiden käyttöön ja käytäntöihin tutkimuksessa.

Description

Opintojakson aikana käydään luennoilla läpi tieteen- ja yhteiskuntateorian historiaa, nykyisiä yhteiskuntateoreettisia keskusteluja ja teorianmuodostuksen tapoja, sekä yhteiskuntateorian keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä. Lukupiireissä ja oppimistehtävissä paneudutaan yhteiskuntateorioiden käyttöön tutkimuksessa.   

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tieteellisten- ja yhteiskuntateorioiden historiaa, sekä niiden nykypäivän monipuolisen kentän. Opiskelija oppii, kuinka teorioita ja käsitteitä käytetään yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, sekä erilaisia tapoja muodostaa tutkimusasetelmia teorioiden avulla.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Study materials

Kontaktiopetuksessa jaettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot, lukupiirit sekä tentti ja/tai oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen tehtävä.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt sekä osaavat käyttää niitä erilaisissa oppimistehtävissä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching