YCCS1920 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Itsenäisesti, ohjaajan tukemana laadittu tutkimus, joka 
raportointi tieteellisenä tutkimusraporttina. 
Tutkimuksesta pidetään suullisia esitelmiä tutkimusseminaarissa tutkimuksen eri vaiheissa.

Pro gradu -tutkielma tehdään yhden lukuvuoden aikana. Suositus aloitukselle syyslukukauden alussa 4. (tai 5.) opintovuotena.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa omaan tieteenalaansa kuuluvia ongelmia sekä määritellä ja perustella oman tutkimusongelmansa
- arvioida ja kriittisesti analysoida tieteenalansa valitun ongelma-alueen tieteellistä kirjallisuutta
- perustella tutkielmassa käytettyyn kirjallisuuteen ja menetelmiin liittyvät valinnat
- soveltaa valitsemaansa tieteellistä tutkimusmenetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemisessa
- analysoida tutkielmassa saatuja tuloksia, tehdä tulkintoja ja suhteuttaa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin
- tehdä teoreettisia ja käytännöllisiä johtopäätöksiä tutkielmansa tulosten perusteella
- tuottaa tutkimusraportin soveltaen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

Description of prerequisites

Pakolliset syventävät opinnot

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Pro gradu -tutkielman arviointi kohdistuu gradun eri osa-alueisiin ja tutkimusprosessin sujuvuuteen kauppakorkeakoulun arviointimatriisin mukaisesti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching