XYHX1003 Introduction to Intercultural and Multilingual Communication (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual communication from an interdisciplinary perspective. The course offers a theoretical and practical framework for enhancing students’ knowledge of and competence in intercultural and multilingual issues. The aim of the course is to encourage students to gain basic knowledge about intercultural communication and languages, to enhance students’ intercultural communication skills and language skills in some additional languages, and to build students’ confidence for participation in intercultural contexts.

The course consists of lectures, assignments, selected readings and working in groups.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, erityyppiset harjoitukset, ryhmässä ja yksi toteutettavat oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan

● opiskelijalla on työkaluja saavuttaa kansainvälisten opintojen kokonaistavoitteita

● opiskelija tunnistaa ja pystyy keskustelemaan monikielisen ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteistä, kuten identiteetti, kieli ja sen merkitys, stereotypiat, jne.

● opiskelija ymmärtää, miten kieli ja kulttuuri nivoutuvat viestintään ja vuorovaikutukseen

● opiskelija ymmärtää erilaisuutta ja on motivoitunut neuvottelemaan erilaisista näkemyksistä ja tavoista nähdä maailma.

● opiskelija hyväksyy ihmisten välisen vuorovaikutuksen kompleksisuuden ja tilanteisuuden.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson oppimistehtävien suorittaminen ohjeiden mukaisesti (esim. ryhmätyö, sekä itsenäinen kirjallinen oppimistehtävä), sekä aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching