XYHX005 Våga tala. Presentation Skills Development in Swedish (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Aktivoidaan olemassa olevaa ruotsin kielen taitoa. Pohdimme ruotsin kielen puhumisvarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kurssi antaa esiintymiskokemuksia, tukea antavaa ohjausta ja vertaispalautetta. Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla ei käsitellä kielioppia vaan keskitytään puhumisen aktivointiin.

Suoritustavat

Erilaisia harjoituksia ja oppimistehtäviä.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija
- rohkaistuu puhumaan ruotsia.
- suhtautuu realistisemmin omaan ruotsin kielen puhumisen taitoonsa.
- uskaltaa osallistua muille ruotsin kursseille.
- oppii hyödyntämään elektronisia sanakirjoja ym. apuvälineitä tehokkaammin viestinnässään.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin, vähintään 80% kokonaistuntimäärästä. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching