XYHI2030 Multilingual Interaction (TkK) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opintojaksolla pääset hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaariasi monikielisissä akateemisissa vuorovaikutustilanteissa.

Description

 • Kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutuksen ilmiöitä

 • Oman kielirepertuaarin ja monikielisyyden reflektointia/tavoitteellisia kehittämiskeinoja

 • Oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

 • Monialaisia teemoja monikielisesti 

 • Tavoitteellisen ryhmätoiminnan harjoittelua ja analysointia

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tiedostaa monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.

 • osaa toimia monikielisesti akateemisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa​

 • tunnistaa ja hyödyntää koko omaa kielirepertuaariaan monikielisissä viestintätilanteissa sekä laajentaa sitä tavoitteellisesti ​

 • osaa hyödyntää monikielistä ja monialaista tietoa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa​

 • osaa esitellä omaa alaansa monikielisesti ja perustella siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa monialaisissa vuorovaikutustilanteissa​

 • osaa analysoida omaa ja ryhmän toimintaa vuorovaikutussuhteiden, yhteistoiminnan ja tavoitteen kannalta​ 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching