XVK0002 Advanced Course in Sign Language (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä liittyvästä aiheesta. Lisäksi kurssilla jatketaan tutustumista kuurojen kulttuuriin elokuvan ja keskustelujen kautta.

Suoritustavat

50 tuntia kontaktiopetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
- osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asia kokonaisuuksia yksinkertaisista arkipäivän aiheista
- osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä
- tuntee kuurojenkulttuuria

Description of prerequisites

Kurssi edellyttää viittomakielen alkeiden hallintaa.

Recommended prerequisites

Literature

  • Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 952 53396 19 3
  • Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952 9883 17 X

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi, oppimispäiväkirja, tarinan esittäminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching