XSUX001 Orienteer in Finland/Finnish (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö 

Itseopiskelukurssilla opiskelija tutustuu syvemmin johonkin suomalaiseen ilmiöön tai itseään kiinnostavaan omaan alaan liittyvään aiheeseen, josta tekee projektityön.

Kurssiin kuuluu vähintään kaksi henkilökohtaista ohjaustapaamista ohjaajan kanssa kurssin aikana.

Learning outcomes

Itseopiskeluprojektin suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut johonkin itseään kiinnostavaan ilmiöön, joka liittyy suomalaiseen kulttuuriin tai opiskelijan omaan oppiaineeseen
- osaa etsiä ja valita itselleen tarpeellista tietoa eri lähteistä
- osaa tehdä lyhyen haastattelun valitsemastaan aiheesta
- tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen valitsemastaan ilmiöstä (projektityön esittely)
- osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta (projektityö)
- tietää ja on harjoitellut erilaisia itsenäisiä opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Additional information

Before registering the course, a student need to contact the teacher.

Description of prerequisites

At least 140 hours of Finnish studies needed before the course

PROFICIENCY LEVEL: min CEFR A2

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Projektityön tekeminen ohjeiden mukaisesti ja sovitussa ajassa sekä ohjaustapaamisíin osallistuminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching