XPVX1000 Gaining confidence for Public Speaking (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssi on suunnattu esiintymis- ja viestintätilanteissa jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille

Description

Lyhyt kurssi (1 op) on suunnattu esiintymis- ja viestintätilanteissa jännittämisen ongelmalliseksi kokeville. Keskeisiä teemoja ovat esiintymisjännityksen ja -pelon käsittely, ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot ja kontakti viestintäkumppaneihin. Kurssin ydin on erilaisissa esiintymis- ja vuorovaikutusharjoituksissa, rakentavassa palautteessa ja vertaistuessa. 

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:

  • tuntee oman jännittämisensä ominaispiirteet 

  • tietää jännittämisen lieventämisen keinoja ja on soveltanut niitä oman jännittämisensä säätelyyn.

  • tunnistaa jännittävään viestintätilanteeseen sekä jännittämiseen liittyvää asennoitumistaan

  • on soveltanut rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita 

  • on asettanut tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle esiintymisen kontekstissa. 

Completion methods

Method 1

Description:
Läsnäoloa vaativa kurssi, johon kuuluu jännityksen käsittelyä erilaisten esiintymis- ja vuorovaikutusharjoitusten ja niitä tukevien hengitys-, rentous-, ym. harjoitusten, keskustelujen ja oppimistehtävien avulla.
Evaluation criteria:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kurssin oppimistehtävät. Hyväksyttyyn suoritukseen otetaan huomioon sekä kirjalliset oppimistehtävät että lähiopetus. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching