XPVK002 Professional speech communication in special education (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Keskeisiä teemoja opintojaksolla ovat:

  • erityispedagogiikan asiantuntijatyöhön kuuluvat vuorovaikutustilanteet ja -suhteet

  • tieteellinen keskustelu ja sen johtaminen

  • tieteellisen tutkimuksen esitteleminen ja yleistajuistaminen 

  • palautetaidot.


Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:
  • on syventynyt erityispedagogiikan asiantuntijan työssä tarvittavaan vuorovaikutusosaamiseen

  • on perehtynyt erityispedagogiikan asiantuntijatyön vuorovaikutusilmiöihin, esimerkiksi ammatillisiin vuorovaikutussuhteisiin, monialaisten tiimien toimintaan sekä yhteistyöhön vanhempien kanssa

  • on kehittänyt omia tieteellisen argumentoinnin, keskustelemisen ja puheenjohtajana toimimisen taitojaan

  • on kehittänyt palautetaitojaan 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään oppimistehtävien yhteydessä.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Yhteiset keskustelut, lyhyet luento-osuudet, pienryhmätyöskentely, harjoitukset ja analyysitehtävät. 

Teaching

x

Participation in teaching (flipped learning) (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät verkkoympäristössä.

Teaching