XPV0024 Gaining confidence for Public Speaking (1–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssi on suunnattu jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille

Description

Kurssi on suunnattu jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille. Keskeisiä teemoja ovat esiintymisjännityksen ja -pelon käsittely, ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot, esiintymiseen valmistautuminen, esiintymisen kohdentaminen, kontakti kuuntelijoihin, esityksen rakenne, havainnollistaminen ja puheella vaikuttaminen. Kurssi tarjoaa runsaasti esiintymisharjoittelua, rakentavaa palautetta ja vertaistukea.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:
  • tuntee oman jännittämisensä ominaispiirteet 
  • tietää erilaisia jännittämisen lieventämisen keinoja ja osaa soveltaa niitä oman jännittämisensä säätelyyn.
  • asennoituu jännittämiseensä hyväksyvämmin
  • osaa valmistautua esiintymiseen tarkoituksenmukaisesti
  • osaa jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä kuuntelijoille
  • on soveltanut rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita 
  • on asettanut tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle esiintymiseksi kontekstissa.

Additional information

Huomaathan, että kurssin voi suorittaa joko 1 op:n tai 3 op:n laajuisena. Voit valita näistä toisen suoritustavan, et siis molempia.

  • 3 op:n suoritustavassa sinulla on mahdollisuus edetä rauhallisemmin ja tarkastella perusteellisemmin omaa jännittämistäsi ja sen lieventämiskeinoja. Tämä sopii sinulle, jos koet, että jännittäminen on vaivannut sinua pidempään ja olet jo pidemmän aika vältellyt  esiintymistä sisältäviä kursseja. 
  • 1 op:n suoritustavassa edetään intensiivisemmin. Kurssi sopii sinulle, jos haluat nopeasti tarttua lähiaikoina ilmenneeseen haasteeseen. 


Tälle erityiskurssille pääsemiseksi sinun tulee täyttää erillinen hakemus. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kurssille tulevat siitä eniten hyötyvät opiskelijat. Päästäksesi kurssille sinun tulee vastata hakulomakkeen avoimiin kysymyksiin samalla, kun ilmoittaudut kurssille. Vastaamaan pääset osoitteessa (LINKKI kyselyyn).

Valintakriteerit kurssille:
‐ Jännittämisen koetut vaikutukset opiskelukykyyn
‐ Opiskelijan tavoitteet
‐ Mahdollisuus sitoutua kurssiin

Completion methods

Method 1

Description:
Läsnäoloa vaativa kurssi, joka sisältää esiintymisjännityksen käsittelyä tutkimustiedon valossa sekä erilaisten esiintymisharjoitusten ja niitä tukevien hengitys-, rentous- ym. harjoitusten, keskustelujen, ryhmätöiden, lyhyiden luentojen ja oppimistehtävien avulla.
Evaluation criteria:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kurssin oppimistehtävät. Hyväksyttyyn suoritukseen otetaan huomioon sekä kirjalliset oppimistehtävät että lähiopetus. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Läsnäoloa vaativa kurssi, joka sisältää esiintymisjännityksen käsittelyä tutkimustiedon valossa sekä erilaisten esiintymisharjoitusten ja niitä tukevien hengitys-, rentous- ym. harjoitusten, keskustelujen, ryhmätöiden, lyhyiden luentojen ja oppimistehtävien avulla.
Evaluation criteria:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kurssin oppimistehtävät. Hyväksyttyyn suoritukseen otetaan huomioon sekä kirjalliset oppimistehtävät että lähiopetus. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Erilaiset viestintäharjoitukset, yhteiset keskustelut, vertaispalaute ja itsenäiset analyysitehtävät

Teaching

x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Erilaiset viestintäharjoitukset, yhteiset keskustelut, vertaispalaute ja itsenäiset analyysitehtävät

No published teaching