XKVX1000 Text Consultation (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Omien tekstien ohjausryhmä on yksittäinen kirjoittamisen ohjaustapaaminen, jossa käsitellään osallistujien teksteihin ja kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Ohjausryhmän tapaamiseen (kesto 2 t) osallistuu 1–4 opiskelijaa ja kirjoitusviestinnän opettaja. Tapaamisessa käsitellään osallistujien tekeillä olevia tekstejä tai kirjoitustehtäviä, joiden työstämiseen he kaipaavat ohjausta ja neuvoja. Tapaamisen aikana annetaan teksteistä vertaispalautetta, keskustellaan kirjoittamisesta ja osallistujien ennakkoon miettimistä kysymyksistä sekä saadaan käyttökelpoisia vinkkejä tekstien työstämiseen.
Voit valita itsellesi sopivan tapaamisen tai useamman. Tapaamisten sisältö muotoutuu osallistujien tekstien, kysymysten, kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan.
Ohjausryhmän tapaamiseen osallistuminen edellyttää ennakkovalmistautumista:
• Osallistujan tulee valita jokin tekeillä oleva teksti tai kirjoitustehtävä, jonka työstämiseen hän haluaa ohjausta.
• Osallistuja ilmoittautuu sopivaan ohjaustapaamiseen määräaikaan mennessä. Sitten opettaja lisää kyseiseen ohjaustapaamiseen ilmoittautuneet opiskelijat Moodle-ryhmään ja ilmoittaa toimintaohjeet sähköpostitse noin viikkoa ennen tapaamista.
• Osallistujat lisäävät valitsemansa tekstin tai katkelman siitä (enintään 2 sivua) Moodleen ryhmänsä luettavaksi. Lisäksi he esittelevät verkkokeskustelussa itsensä ja tekstinsä ja kertovat palautetoiveensa.
• Osallistujat lukevat toistensa esittelyt, kysymykset ja tekstit ennen tapaamista ja valmistautuvat antamaan vertaispalautetta kunkin toiveiden perusteella.
Ennakkovalmistautuminen mahdollistaa ohjaustapaamisen sujuvan etenemisen.
Tapaamisiin voivat osallistua kaikki opiskelijat oppiaineestaan tai opintojensa vaiheesta riippumatta. Tapaamisiin voi osallistua aina, kun kokee tarvitsevansa kirjoittamisen ohjausta (kuitenkin enintään kolme kertaa lukuvuodessa).

Suoritustavat

Suoritus tapahtuu valmistautumalla ja osallistumalla yhteen tai useampaan tapaamiseen. Tapaamiset ovat kontaktiopetusta, eikä niitä voi suorittaa etäopintoina.
Tapaamisiin osallistumisesta on mahdollista suorittaa 1 opintopiste. Suoritusvaihtoehtoja on kaksi:
1) voi osallistua lukuvuoden aikana kolmeen ohjaustapaamiseen TAI
2) voi osallistua lukuvuoden aikana yhteen ohjaustapaamiseen ja kirjoittaa sen jälkeen lyhyen raportin oppimiskokemuksistaan.
Tarkemmat tiedot opintopisteen suorittamisesta kerrotaan Moodlessa.

Learning outcomes

Pienryhmätapaamiseen osallistuttuaan opiskelija osaa kysyä neuvoja kirjoitustöihinsä ja saa siten edistettyä kirjoittamistaan. Opiskelija harjaantuu tekstejä koskevan palautteen pyytämisessä, antamisessa ja vastaanottamisessa. Opiskelija osaa soveltaa pienryhmässä käsiteltyjä kirjoittamisen apukeinoja ja saamaansa palautetta omiin kirjoitustöihinsä.

Additional information

Omien tekstien ohjausryhmä on viestintä- ja kieliopintoja täydentävä opintojakso, eikä sillä voi korvata tutkintovaatimuksiin sisältyviä pakollisia äidinkielen opintoja.

Study materials

Ei erillistä oppimateriaalia. Ohjausryhmän vetäjä voi antaa vinkkejä opiskelijan tarpeisiin sopivasta kirjallisuudesta ja oppimateriaaleista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää ohjeiden mukaista ennakkovalmistautumista ja osallistumista kolmeen tapaamiseen. On myös mahdollista osallistua vain yhteen tapaamiseen ja kirjoittaa sen jälkeen lyhyt raportti oppimiskokemuksista. Opiskelijan tulee kummassakin vaihtoehtoisista suoritustavoista osoittaa saavuttaneensa opintojakson osaamistavoitteet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching