XKVX004 Improve your Writing (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi on vapaavalintainen, muita opintoja tukeva kurssi. Kurssilla opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet kirjoittajana ja etsitään yhdessä ratkaisuja ja hyviä työtapoja koetuista haasteista selviytymiseksi. Kurssilla keskitytään hyvän asiatekstin ominaisuuksiin ja kokeillaan erilaisia kirjoittamistekniikoita. Kurssilla edistetään opiskelijan kirjoittamisvarmuutta ja -rohkeutta ja puretaan mahdollisia kirjoittamisen esteitä. Kurssilla työstetään vapaavalintaista asiatekstiä, joka voi olla jonkin toisen kurssin kirjoitelma.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (14 t), pienryhmätoiminta (2 x 2 t) sekä itsenäistä työskentelyä (oppimistehtäviä, oppimispäiväkirjan kirjoittamista, toisten kirjoittajien tekstien lukemista ja palautteenantoa niistä, oman tekstin työstämistä).

Learning outcomes

Opiskelija oppii tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa kirjoittajana sekä harjaantuu hyödyntämään erilaisia kirjoittamistekniikoita tarpeittensa mukaan. Opiskelija oppii myös tarkastelemaan itsensä ja muiden kirjoittamia tekstejä analyyttisesti.

Additional information

Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching