XKVB1000 Referencing in thesis (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä -opintojakso tukee opiskelijan opinnäytteen kirjoittamista. Opintojakso antaa välineitä ja neuvoja lähteisiin viittaamiseen sekä auttaa lähteisiin viittaamisen ongelmakohdissa. Opintojaksolla opiskelija työstää omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti ja vertaisryhmissä.

Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään lähteisiin viittaamisen ja sujuvan viittaustekniikan merkityksestä tieteellisessä tekstissä. Opintojaksolla opiskelija harjoittelee oman alansa lähdeviitekäytänteitä, oman äänen yhdistämistä lähteiden tietoon ja lähteiden vuoropuhelun rakentamista tieteellisessä tekstissä. Opiskelija saa välineitä rakentaa omaa tutkielmatekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.

Suoritustavat

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan ymmärtävän lähteisiin viittaamisen periaatteet ja tunnistavan eri alojen lähdeviitekäytänteitä. Opiskelijan odotetaan osaavan käyttää omassa tutkimustekstissään viitteitä monipuolisesti ja tehokkaasti oman tieteenalansa käytänteitä noudattaen. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen tekstin olevan eri aineistojen ja oman ajattelun dialogia. Opiskelijan odotetaan olevan myös tietoinen erilaisista lähteisiin viittaamiseen käytettävissä olevista ohjelmista. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman viittaustekniikkansa kehittämiskohteita ja löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa.

Additional information

Opintojaksolle pääsyssä etusijalla ovat terveystieteiden AMK-tutkinnon suorittaneille suunnattujen maisteriohjelmien opiskelijat.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin ja opintotehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti sovitussa aikataulussa. Tarkemmat kriteerit esitellään opintojakson alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching